Foto: Facebook.com/UAMON

Vazirlikning ma’lum qilishicha, qordagi bunday rang «Chlamydomonas nivalis» (qorli xlamidomonada) mikroskopik suvo‘tlarining o‘sishi bilan bog‘liqdir.

Foto: Facebook.com/UAMON

Bunday suv havo isishi bilan o‘sa boshlaydi. Hozir Antraktidada yoz faslidir.

Bunday holatni yana Alp tog‘larida va Arktikada ham uchratish mumkin.